Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

nomos-4467-2017-fek

Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Νομοθεσία, η οποία κινείται στη σωστή κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, της αποκέντρωσης, της  εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, προβλέπει ότι όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων/ ΤΣΔΑ.

1.       ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα  | Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση ΑΣΑ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:el:PDF

2.       Ο Εθνικός Σχεδιασμός Πρόληψης,  Δημιουργίας Αποβλήτων και  Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων [ΦΕΚ B 2706/2015] http://www.poeota.gr/_download/FEK-B-2706-2015.pdf

3.        Περιφερειακά σχέδια http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=938&language=el-GR

4.        Τοπικά Σχέδια 62  Δήμων Αττικής http://www.edsna.gr/index.php/topika-sxedia/energeies-dimon

5.        ΕΣΔΝΑ http://www.edsna.gr/index.php/edsna-profil/skopos

6.       ΦοΣΔΑ  –  Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=38&lang=gr

7.        ΚΥΑ για τις πλαστικές σακούλες  |Προβολή ΦΕΚ B 2812/ 2017  http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8SB_VM1y34ATnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV5L-HJmS-FdodliinhF3IErR33qb20Qxzmbs59-mj80

8.      Νέος νόμος για την Ανακύκλωση 4496/2017 τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις | ΦΕΚ Α’ ν.4496/2017 – Αρ.170/ 8.11.2017 https://www.eoan.gr/el/content/566/tropopoiisi-toy-n-2939-2001

9. Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων | Έως το 2035 η απόθεση στους ΧΥΤΑ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 10% της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ. 22 Μαΐου 2018.  https://zerowastegr.wordpress.com/2018/05/26/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85/


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – Δυτικό Μέτωπο: Η κορύφωση της κρίσης των απορριμμάτων είναι προ των πυλών  [ΕΔΩ]

Advertisements