ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΟΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει εκδόσει σύγχρονους οδηγούς για τους Δήμους και τους πολίτες για τη μείωση των αποβλήτων και τη σωστή διαχείριση.

Επικσκεφτείτε τη σελίδα με τους ΟΔΗΓΟΥΣ του ΕΟΑΝ – ΕΔΩ.