14 προτάσεις για τη μείωση των αποβλήτων πριν από την ανακύκλωση

Οι ΦτΦ επιμένουν να προβάλλουν τις τρεις προηγούμενες κατά σειρά επιλογές πριν από την ανακύκλωση: Πρόληψη, Μείωση όγκου, Επανάχρηση ειδών,…

το νου σου στα απορρίμματα – Ένα εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου Βύρωνα | Τροφή για σκέψη – Μια καλή πρακτική

Επιεσκεφτείτε τον ιστότοπο MIND THE WASTE και περιηγηθείτε στο χώρο – Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα για το σχεδιασμό της συμμετοχής των…

Κάνε τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων όπως η GLEN EIRA, Δήμος της Αυστραλίας που ενημερώνει τους κατοίκους ακόμα και στην Ελληνική γλώσσα

Κάνε τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων όπως η GLEN EIRA, Δήμος της Αυστραλίας που ενημερώνει τους κατοίκους ακόμα και στην…

Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού | (ΦΕΚ 5888/Β/15-12-2021)

Οι Δήμοι παράλληλα με τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν και τους Κανονισμούς Καθαριότητας. Σημαντικά…

Συνεργασία ΕΜΠ & Δήμου Χαλανδρίου για την παραγωγή bionCNC ως καύσιμο από υλολείμματα τροφών για την κίνηση απορριμματοφόρων

Στην ενοποιημένη πλέον πιλοτική εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου κίνησης στο ΕΜΠ παράγεται bioCNG από υπολείμματα τροφών που μπορεί να χρησιμοποιείται ως…